ReadyPlanet.com
Sum Up Maths ป.6 article

Sum Up Maths
เน้นสรุป ทบทวนเนื้อหา ป.6
พร้อมเสริมเทคนิควิธีลัดในการแก้โจทย์ต่าง ๆ
เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1

 

เรียนสด ZOOM + ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทางไลน์กลุ่ม

พร้อมมีบันทึกคลิปให้เรียนทบทวน

 

สร้าง เสริมความมั่นใจ ให้เต็มร้อย
กับคอร์ส 📚Sum Up Maths
สรุปลัดคณิต ป.6 สอบเข้า ม.1

สำหรับน้อง ป.6
ที่ต้องการเสริมสร้างกำลังความรู้วิชาคณิต
เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตสู้ศึกในสนามสอบเข้า ม.1

👍ถ่ายทอดความรู้โดย ครูโยชิ
ติวเตอร์คณิต ที่มีเทคนิคทำโจทย์ ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน

พร้อมสร้างใจรักในการเรียนวิชาคณิตมากยิ่งขึ้น

 


• รวบรวม และสรุปเนื้อหาพร้อมทั้งวิธีลัดที่มักใช้ในการสอบเข้า ม.1

• เสริมเทคนิคคิดเลขเร็ว แนวคิดในการวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา

ให้สามารถอ่าน ตีความ และแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ

• ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างสม่ำเสมอด้วยแบบทดสอบ Pop Quiz

เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจรายหัวข้อเบื้องต้นในแต่ละบทของนักเรียน

• ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ด้วยแบบทดสอบแบบกำหนดเวลา

โดยจับเวลาในการทำแบบทดสอบด้วยตนเอง

 

เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการทำข้อสอบในระยะเวลาที่จำกัด

 

 

 

  📱สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทาง Line official account กด
@bknpratom

BKN ยินดี รับใช้ ดูแลและบริการค่ะ
คอร์สพิเศษ ZOOM สด 100%(ประถม)

ตะลุยโจทย์พีชคณิต-เรขาคณิต ป.6 สอบเข้า ม.1 article
ตะลุยโจทย์วิทย์1,200 ข้อ ป.6 สอบเข้า ม.1 article
Smart Maths ป.4 - ป.5 article
Smart English ป.4-ป.5 article
ตะลุยโจทย์อังกฤษ 1,000 ข้อ ป.6 สอบเข้า ม.1 articleBKN Center
BKN Center โทรศัพท์ 02-1173745 Line : @bknpratom (ประถม) / @bknmattayom (มัธยม)