ReadyPlanet.com
คอร์สภาษาอังกฤษ อ. พี่ถ้วย ม.3 ปีการศึกษา 2567 article

 คอร์สภาษาอังกฤษ ม.3 อ.พี่ถ้วย

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก

 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก

สำหรับนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2566

เพื่อเรียนภาษาอังกฤษ อ.พี่ถ้วย

ในระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2567

 

 

💞การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สุด ผู้เรียนควรมีพื้นฐานความรู้ เพื่อการนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น ทางผู้สอน จึงต้องมีการจัดสอบคัดเลือกเพื่อวัดความสามารถ 

และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนทุก ๆ คน

เด็กอยู่ในเกณฑ์เดียวกัน  ต่อยอดได้ไว ทำคะแนนอังกฤษได้ลำดับที่ดี

และนี่คือเหตุผลที่ น้อง ๆ ทุกคน ก่อนเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ อ.พี่ถ้วย ต้องทำการสอบคัดเลือก 👍

 

 

 💞สำหรับนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2566 สามารถทำการสมัครสอบคัดเลือก โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี

 

ธนาคารกรุงศรี 

 

ชื่อบัญชี โรงเรียนสอนภาษาบีเคเอ็น

เลขที่บัญชี 123-1-56582-9

 

ค่าสมัครสอบ : 300 บาท

หลักฐาน : รูปถ่ายนักเรียน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

ใส่ชุดนักเรียน หรือแต่งกายชุดสุภาพ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ

สถานที่สอบ : รร.สอนภาษาบีเคเอ็น ชั้น 11 อาคาร SIAMSCAPE

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ : ปากกา-ดินสอ-ยางลบ-อุปกรณ์ลบคำผิด

 

📌ทางโรงเรียนปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 วัน เวลา 12.00 น.

 

📌หากโอนเงินสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านทำการลงทะเบียนทางลิ้งค์ 👉  คลิกที่นี่ 

 

 

 หมายเหตุ 

1.การสมัครสอบคัดเลือกรอบใดก็ตาม ทางโรงเรียนถือว่าผู้ปกครองและนักเรียนได้ตรวจสอบและตัดสินใจดีแล้วว่าสามารถมาสอบได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงทุกกรณี

 2.รับสมัครสอบเฉพาะนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2566 (เท่านั้น) หากตรวจพบว่าผู้สมัครสอบไม่ตรงกับระดับชั้นที่กำหนด ทางโรงเรียนขอตัดสิทธิ์ผลสอบทุกกรณี

 

⭐️🌈⭐️🌈⭐️🌈⭐️🌈

 

สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักเรียนดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 

1. เพื่อความสะดวกในการรับบัตรสอบทางโรงเรียนขอให้นักเรียนทุกคนติดต่อรับบัตรสอบได้ล่วงหน้า ในวันที่สอบจริง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.15 น.    ที่ BKN ชั้น 11 อาคาร Siamscape

 2. นักเรียนที่เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในพื้นที่บริเวณของโรงเรียนและเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสอบมาด้วยตนเอง ได้แก่ ปากกา-ดินสอ-ยางลบ-อุปกรณ์ลบคำผิด

 3. การประกาศผลสอบคุณครูผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาเองแต่เพียงผู้เดียวโดยหลังจากสอบเสร็จ ประมาณ 2-4 สัปดาห์ทางโรงเรียนจะติดต่อส่งแจ้งประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้ทางอีเมลที่นักเรียนได้ทำการลงทะเบียน โดยทางโรงเรียนไม่มีนโยบายแจ้งผลคะแนนสอบกับนักเรียนหรือผู้ปกครอง 

 
คอร์สเรียนปีการศึกษา 2567

รวมคอร์สเรียน ปี 2567 articleBKN Center
BKN Center โทรศัพท์ 02-1173745 Line : @bknpratom (ประถม) / @bknmattayom (มัธยม)